13.220.10

13.220.10
13.220.10 - Пожежогасіння
ГОСТ 4.331-85 - СПКП. Мотопомпы пожарные. Номенклатура показателей
ГОСТ 4.332-85 - СПКП. Автомобили пожарные тушения. Номенклатура показателей
ГОСТ 4.445-86 - СПКП. Станции зарядные для огнетушителей. Номенклатура показателей
ГОСТ 12.1.114-82 - ССБТ. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические. - Взамен ГОСТ 22026-76. Діє до 2011-07-01
ГОСТ 12.2.037-78 - ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности
ГОСТ 12.3.046-91 - ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования
ГОСТ 6793-74 - Нефтепродукты. Метод определения температуры каплепадения. - Взамен ГОСТ 6793-53
ГОСТ 8220-85 - Гидранты пожарные подземные. Технические условия. - Взамен ГОСТ 8220-62
ГОСТ 8554-89 - Техника пожарная. Мотопомпы. Приемка и методы испытаний. - Взамен ГОСТ 8554-69
ГОСТ 13815-82 - Оросители пенные спринклерные и дренчерные розеточные. Технические условия. - Взамен ГОСТ 13815-68, ГОСТ ЭД1 13815-82
ГОСТ 14630-80 - Оросители водяные спринклерные и дренчерные. Общие технические условия. - Взамен ГОСТ 14630-69
ГОСТ 26938-95 - Пожарная техника. Автомобили тушения. Общие технические условия. - Взамен ГОСТ 26938-86
ГОСТ 26952-97 - Порошки огнетушащие. Общие технические требования и методы испытаний. - Взамен ГОСТ 26952-86
ГОСТ 28130-89 - Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические
ДСТУ 2055-92 - Система технічного обслуговування та ремонту вогнегасників. Терміни та визначення
ДСТУ 2107-92 (ГОСТ 11101-93) - Стволи повітряно-пінні. Технічні умови. — На заміну ГОСТ 11101-80
ДСТУ 2108-92 (ГОСТ 12963-93) - Сітки всмоктувальні. Технічні умови. — На заміну ГОСТ 12963-80
ДСТУ 2109-92 (ГОСТ 7498-93) - Гідроелеватор пожежний. Технічні умови. — На заміну ГОСТ 7498-75
ДСТУ 2110-92 (ГОСТ 7183-93) - Пінозмішувачі. Технічні умови. — На заміну ГОСТ 7183-72
ДСТУ 2111-92 (ГОСТ 8037-93) - Розгалуження рукавні. Технічні умови. — На заміну ГОСТ 8037-80
ДСТУ 2112-92 (ГОСТ 9923-93) - Стволи пожежні ручні. Технічні умови. — На заміну ГОСТ 9923-80
ДСТУ 2113-92 (ГОСТ 12962-93) - Ґенератори піни середньої кратності. Технічні умови. — На заміну ГОСТ 12962-80
ДСТУ 2534-94 (ГОСТ 30135-94) - Каркаси тканинов'язані для пожежних рукавів. Загальні технічні умови
ДСТУ 2798-94 (ГОСТ 14286-95) - Ключі для пожежної з'єднувальної арматури. Технічні умови
ДСТУ 2799-94 (ГОСТ 2071-95) - Затискачі для пожежних рукавів. Технічні умови. — На заміну ГОСТ 2071-69
ДСТУ 2800-94 (ГОСТ 14279-95) - Водозбирач рукавний. Технічні умови. — На заміну ГОСТ 14279-69
ДСТУ 2801-94 (ГОСТ 7499-95) - Колонка пожежна. Технічні умови. — На заміну ГОСТ 7499-71
ДСТУ 2802-94 (ГОСТ 9029-95) - Стволи пожежні лафетні комбіновані. Технічні умови. — На заміну ГОСТ 9029-72
ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-97) - Порошки вогнегасні. Загальні технічні вимоги і методи випробувань. — На заміну ГОСТ 26952-86
ДСТУ 3286-95 (ГОСТ 26938-95) - Пожежна техніка. Автомобілі гасіння. Загальні технічні умови. — На заміну ГОСТ 26938-86
ДСТУ 3675-98 - Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань
ДСТУ 3687-98 - Насоси пожежні відцентрові. Загальні технічні умови
ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) - Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги
ДСТУ 3789-98 - Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробувань
ДСТУ 3810-98 - Пожежна техніка. Рукава пожежні напірні. Загальні технічні умови
ДСТУ 3906-99 - Техніка пожежна. Драбини пожежні ручні. Загальні технічні умови. — На заміну ГОСТ 8556-72
ДСТУ 3931-99 - Техніка пожежна. Рукава пожежні всмоктувальні та напірно-всмоктувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань
ДСТУ 3950-2000 - Пожежна техніка. Головки з'єднувальні для пожежного обладнання. Загальні технічні умови
ДСТУ 3958-2000 - Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості, загальні технічні вимоги та методи випробувань
ДСТУ 3972-2000 - Техніка пожежна. Установки порошкового пожежогасіння. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань
ДСТУ 4041-2001 - Піноутворювачі спеціального призначення, що використовуються для гасіння пожеж водонерозчинних і водорозчинних горючих рідин. Загальні технічні вимоги і методи випробувань (Замінено на ДСТУ 7144:2009; ДСТУ 7145:2009) з 2012-01-01
ДСТУ 4095-2002 - Пожежна техніка. Установки газового пожежогасіння. Модулі та батарейне обладнання. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування (ISO 14520-1:2000, NEQ)
ДСТУ 4240-2003 - Пожежна техніка. Установки газового пожежогасіння. Розподільчі пристрої. Загальні технічні вимоги та методи випробування
ДСТУ 4297:2004 - Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги
ДСТУ 4312:2004 - Пожежна техніка. Установки газового пожежогасіння. Резервуари ізотермічні. Загальні технічні вимоги та методи випробування
ДСТУ 4401-1:2005 - Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти пожежні з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги (EN 671-1:2001, MOD)
ДСТУ 4401-2:2005 - Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 2. Кран-комплекти пожежні з плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги (EN 671-2:2001, MOD)
ДСТУ 4442:2005 - Пожежна техніка. Установки аерозольного пожежогасіння. Генератори вогнегасного аерозолю. Загальні технічні вимоги та методи випробування
ДСТУ 4466-1:2008 - Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ISO 14520-1:2006, MOD) — На заміну ДСТУ 4466-1:2005
ДСТУ 4466-2:2008 - Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 2. Вогнегасна речовина CF3I (ISO 14520-2:2006, MOD)
ДСТУ 4466-5:2008 - Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 5. Вогнегасна речовина FK-5-1-12 (ISO 14520-5:2006, MOD)
ДСТУ 4466-6:2008 - Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 6. Вогнегасна речовина HCFC. Суміш А (ISO 14520-6:2006, MOD)
ДСТУ 4466-8:2008 - Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 8. Вогнегасна речовина HCFC 125 (ISO 14520-8:2006, MOD) — На заміну ДСТУ 4466-8:2005
ДСТУ 4466-9:2008 - Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 9. Вогнегасна речовина HFC 227еа (ISO 14520-9:2006, MOD) — На заміну ДСТУ 4466-9:2005
ДСТУ 4466-10:2006 - Система газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 10. Вогнегасна речовина HFC 23 (ISO 14520-10:2005, MOD)
ДСТУ 4466-11:2006 - Система газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 11. Вогнегасна речовина HFC 236fa (ISO 14520-11:2005, MOD)
ДСТУ 4466-12:2006 - Система газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 12. Вогнегасна речовина IG-01 (ISO 14520-12:2005, MOD)
ДСТУ 4466-13:2008 - Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 13. Вогнегасна речовина IG-100 (ISO 14520-13:2005, MOD) — На заміну ДСТУ 4466-13:2005
ДСТУ 4466-14:2008 - Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтування, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 14. Вогнегасна речовина IG-55 (ISO 14520-14:2005, MOD)
ДСТУ 4466-15:2008 - Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 15. Вогнегасна речовина IG-541 (ISO 14520-15:2005, MOD) — На заміну ДСТУ 4466-15:2005
ДСТУ 4469-1:2005 - Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 1. Електричні пристрої автоматичного контролю і затримки. Загальні вимоги (EN 12094-1:2003, MOD)
ДСТУ 4469-2:2007 - Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 2. Неелектричні прилади автоматичного керування та затримування. Загальні вимоги (EN 12094-2:2003, MOD)
ДСТУ 4469-3:2005 - Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 3. Пристрої ручного запуску та зупинення. Загальні вимоги (EN 12094-3:2003, MOD)
ДСТУ 4469-4:2009 - Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 4. Запірно-пускові пристрої та їх пускачі. Загальні вимоги (EN 12094-4:2004, MOD)
ДСТУ 4469-6:2007 - Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 6. Неелектричні прилади вимикання. Загальні вимоги (EN 12094-6:2006, MOD)
ДСТУ 4469-7:2005 - Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 7. Насадки систем пожежогасіння діоксидом вуглецю. Загальні вимоги (EN 12094-7:2000, MOD)
ДСТУ 4469-10:2006 - Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 10. Манометри та реле тиску. Загальні вимоги (EN 12094-10:2003, MOD)
ДСТУ 4469-13:2008 - Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 13. Зворотні та незворотні клапани. Загальні вимоги (EN 12094-13:2001, MOD)
ДСТУ 4490:2005 - Пожежна техніка. Установки автоматичні аерозольного пожежогасіння. Проектування, монтування та експлуатування. Технічні вимоги
ДСТУ 4578:2006 - Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю. Проектування та монтаж. Загальні вимоги (ISO 6183:1990, MOD)
ДСТУ 4832:2007 - Протипожежна техніка. Напівжорсткі рукави для пожежних кран-комплектів. Загальні вимоги (EN 694:2001, MOD)
ДСТУ 5027:2008 - Протипожежна техніка. Установки водяного пожежегасіння автоматичні. Зрошувачі для водяних завіс. Загальні технічні вимоги та методи випробовування
ДСТУ 5092:2008 - Пожежна безпека. Вогнегасні речовини. Діоксид вуглецю (EN 25923:1993 (ISO 5923:1989), MOD) — На заміну ДСТУ 3958-2000 в частині технічних вимог до діоксиду вуглецю
ДСТУ 7051:2009 - Протипожежна техніка. Системи порошкового пожежегасіння стаціонарні. Частина 1. Складові елементи. Загальні вимоги (EN 12416-1:2001+А2:2007, MOD)
ДСТУ 7052:2009 - Протипожежна техніка. Системи порошкового пожежогасіння стаціонарні. Частина 2. Проектування, конструкція та технічне обслуговування (EN 12416-2:2001+A1:2007, MOD)
ДСТУ 7142:2009 - Пожежна безпека. Вогнегасні речовини- піноутворювачі. Частина 1. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин поданою на поверхню піною середньої кратності (EN 1568-1:2008, MOD)
ДСТУ 7143:2009 - Пожежна безпека. Вогнегасні речовини- піноутворювачі. Частина 2. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин поданою на поверхню піною високої кратності (EN 1568-2:2008, MOD)
ДСТУ 7144:2009 - Пожежна безпека. Вогнегасні речовини- піноутворювачі. Частина 3. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин поданою на поверхню піною низької кратності (EN 1568-3:2008, MOD) (зі скасуванням ДСТУ 4041-2001)
ДСТУ 7145:2009 - Пожежна безпека. Вогнегасні речовини- піноутворювачі. Частина 4. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водорозчинних горючих рідин поданою на поверхню піною низької кратності (EN 1568-4:2008, MOD) (зі скасуванням ДСТУ 4041-2001)
ДСТУ EN 671-3:2005 - Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 3. Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів з напівжорсткими і плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги (EN 671-3:2000, IDT)
ДСТУ EN 12259-1:2008 - Стаціонарні системи пожежогасіння. Елементи спринклерних і водорозпилювальних систем. Частина 1. Спринклери (EN 12259-1:1999, IDТ) Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 14630-80 у частині спринклерних водяних зрошувачів)
ДСТУ EN 14043:2008 - Протипожежна техніка. Автодрабини пожежні. Загальні технічні вимоги та методи випробування (EN 14043:2005, IDT) — Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23466-79)
—————
розділ 13.220 (див. також індекс)

Покажчик національних стандартів. 2015.

Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "13.220.10" в других словарях:

 • 220 (число) — 220 двести двадцать 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 · 223 190 · 200 · 210 · 220 · 230 · 240 · 250 Факторизация: 2×2×5×11 Римская запись: CCXX Двоичное: 110111 …   Википедия

 • 220 (сингл) — «220» Сингл t.A.T.u. из альбома Весёлые улыбки Выпущен апрель 2008 Формат видеоклип Записан 2007 Жанр Поп музы …   Википедия

 • 220 Est 2401 a 2432 — 220 Est 2401 à 2432 Les Outrance série 8v numéros 2401 à 2432 sont des locomotives à vapeur construites dans les ateliers de la Compagnie des chemins de fer de l Est situés à Épernay de 1899 à 1900 et par la SACM à Belfort. Est 2401 2422 Epernay… …   Wikipédia en Français

 • 220-мм мортира образца 1932 года — 220 mm mozdierz wz. 32 (в Войске Польском), 220 mm M 28 (в югославской армии) …   Википедия

 • 220 (chanson) — 220 Single par t.A.T.u. extrait de l’album Vesiolyïe oulybki Sortie Avril 2008 Durée 3:10 Genre Electronica Format Single …   Wikipédia en Français

 • 220 av. J.-C. — 220 Années : 223 222 221   220  219 218 217 Décennies : 250 240 230   220  210 200 190 Siècles : IVe siècle …   Wikipédia en Français

 • 220 (number) — 220 ( two hundred [and] twenty ) is the natural number following 219 and preceding 221.In mathematicsIt is a composite number, with its divisors being 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 and 110, making it an amicable number with 284. [Bryan Bunch …   Wikipedia

 • 220. Division (Deutsches Kaiserreich) — 220. Division Aktiv 10. Januar 1917–22. Januar 1919 Land Deutsches Reich  Deutsches Reich …   Deutsch Wikipedia

 • (220) stephania — 220 Stephania pas de photo Caractéristiques orbitales Époque 18 août 2005 (JJ 2453600.5) Demi grand axe 351,234×106 km (2,348 ua) Aphél …   Wikipédia en Français

 • 220 Stephania — (220) Stephania 220 Stephania pas de photo Caractéristiques orbitales Époque 18 août 2005 (JJ 2453600.5) Demi grand axe 351,234×106 km (2,348 ua) Aphél …   Wikipédia en Français

 • 220 (Dvesti Dvadsat) — «220 (Dvesti Dvadsat)» Sencillo de t.A.T.u. del álbum Veseliye Ulybki Publicación 10 de mayo de 2008 Formato Single Grabación 2008 Género(s) …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»